Соновник КАЛ

Штета

Ако паднете во кал

ви претстојат непријатности

Ако имате кал на рацете

ќе имате предност во нешто

Ако имате кал во џеповите

богатство

Соновник