Соновник КАЦА (буре)

Полна каца

богатство

Празна каца

беда, сиромаштија

Каца полна со грозје

некој сака да ве излаже

Каца полна со валкана вода

болест

Соновник