Соновник ЈАЗОЛ

Ако врзувате јазол

ќе имате непријатности

Ако одврзувате јазол

успех, благодарение наупорноста

Ако исечете јазол

ќе стекнете нова позиција

Ако не можете да одврзете јазол

ве очекува потполн неуспех во некој потфат

Соновник