Соновник ИМОТ

Ако наследите имот

среќен брак

Ако добиете имот како подарок

ќе ви се зголеми семејството

Ако купите имот

трошењето без мерка ќе ве доведе до пропаст

Ако го изгубите имотот

лоши вести

Ако го продадете имотот

некој ве поткраднува

Соновник

Најчитани

Соновник

Најчест сон за вчера беше: ЗМИЈА

Цагери

Следен цагер

Цагери Среда - 00:00 - Замисли си желба ќе ти се оствари