Соновник ИКАЊЕ

Ако на сон икате

ќе доживеете некое понижување

Соновник