Соновник ХИПНОЗА

Ако ве хипнотизираат - не лутете се, секоја школа се плаќа

Ако ве хипнотизираат

не лутете се, секоја школа се плаќа

Ако вие некого хипнотизирате

не мешајте се во опасни работи

Ако гледате хипнотизирање

ќе стекнете углед во својата околина

Соновник