Соновник ХАЗАРДНИ ИГРИ

Ако добивате на хазардни игри - ќе изгубите некој пријател

Ако добивате на хазардни игри

ќе изгубите некој пријател

Ако губите

ќе се ослободите од нешто непријатно

Соновник