Соновник ХАРТИЈА

Ако пишувате на хартија

некому ќе морате да му испратите непријатни вести

Искината хартија

ќе доживеете неправда

Хартија што лета во воздух

некои надежи нема да ви се исполнат

Шарена хартија

весела вест

Црна хартија

жална вест

Ииспишана хартија

непријатности

Соновник