Соновник ГАВРАН

Среќа

Ако чуете гракање на гаврани

несреќа

Јато гаврани

жална вест

Ако бркате гавран

ќе откриете или ќе спречите кражба

Соновник