Соновник ФОТЕЛЈА

Углед и почести, а може да значи и болест

Ако седите на фотелја

имате нескромни желби

Ако се скрши фотелјата

премногу се надевате

Стара, излижана фотелја

лоша болест

Соновник