Соновник ФЛЕКА

Непријатно изненадување

Флека на облека

грижи, вонредни давачки

Ако ја исчистите

ќе се спасите од неволји

Соновник