Соновник ФИЛОЗОФ

Губите време на неважни работи

Ако сте филозоф

ќе бидете изложени на срам

Соновник