Соновник ДУПКА

Ќе се посрамотиш

Ако паднете во дупка

болест

Ако ѕиркате низ дупка

ќе доживеете срам

Соновник