Соновник ДУЌАН

Трошоци

Ако влегувате во дуќан

ќе потрошите многу пари

Ако го заклучувате дуќанот

деловен неуспех

Ако поминувате покрај дуќан

ќе одолеете на некое искушение

Ако не сакаат да ве послужат во дуќан

болест

Соновник