Соновник ДОЛГОВИ

Ќе го промените местото на живеење

Ако ги исплатите

болест

Ако направите долгови

кавга

Соновник