Соновник ДИЊА

Ќе доживеете срам

Ако ја јадете

жалост

Соновник