Соновник ДИЈАМАНТ

Чувај го она што го имаш да не го изгубиш

Соновник