Соновник ДЕВЕТ (број)

Среќа

Ако жена сонува деветка

желба за дете

Ако маж сонува деветка

желба за семејство

Соновник