Соновник ДАБ

Среќен и долг живот

Сув даб

болест

Ако го исечете

храброст

Соновник