Соновник ЦРВ

Ве очекува тешка работа

Црви во телото

пазете се од непријателите

Ако јадете црви

внимавајте на лагите

Црви во јадење

не им се препуштајте на лажните надежи

Соновник