Соновник ЦРН ДРОБ

Внимавајте на здравјето

Црн дроб од птица

среќа

Црн дроб од говедо

лаги

Колбас од црн дроб

ќе ви се случи некаква штета

Ако јадете црн дроб

некој ќе ви откаже пријателство

Соновник