Соновник ЦРКВА

Ако видите црква

озборување

Ако ѕидате црква

добивка

Ако влегувате во црква

грижи, лоши вести

Ако се молите во црква

желбата ќе ви се исполни

Црква од друга вера

пат во странство

Соновник