Соновник ЦРЕПКА

Ако на сон видите црепка што паѓа од покрив

очекувајте добивка или наследство

Ако видите скршена црепка

солзи

Соновник