Соновник ЧАСОВНИК

Не ја заборавајте важната работа која ве чека

Ако чука

сетете се времето е пари

Златен часовник

ви се заканува опасност да ве ограбат

Ако на сон навивате часовник

наскоро ќе имате љубовна средба

Часовник што застанал

смрт на некој познаник, но кој не е покрај вас

Рачен часовник

користете си го времето подобро

Соновник