Соновник БУНАР

Ако видиш бунар - среќа и веселба

Ако видиш бунар

среќа и веселба

Ако вадите вода од бунарот

свадба

Ако бунарот е пресушен

болест

Ако паднете во бунар

грижи

Соновник