Соновник БРОД

Ќе добиете помош во последен момент

Заринкан брод

големи грижи

Усидрен брод

сè добро ќе заврши

Брод што стои на мирно море

наследство

Соновник