Соновник БРЕГ

Ќе ви се оствари некоја желба

Стрмен брег

пазете се од итри луѓе

Брег со клисура

опасност

Ако шетате по брег

променлива среќа

Ако стоите на брег

триумф над противниците

Соновник