Соновник БРАТ

Здравје и долг живот

Разделба со брат

изгледи за успех

Кавга со брат

ќе ја изгубите работата

Ако братот ја напушта куќата

лошо влегува во куќата

Соновник