Соновник БРАШНО

Напредок во животот

Ако купувате брашно

имате добар пријател

Мелење брашно

Благосостојба

Вреќа со брашно

беда

Соновник