Соновник БОКАЛ

Ако пиете од бокал

омилени сте во својата околина или ќе добиете подарок

Ако скршите бокал

имате скриени непријатели

Соновник