Соновник БИТКА

Ако гледаш битка

опасност

Ако учествувате во битка

добиток

Соновник