Соновник БИК

Гозба и веселба

Многу бикови

пари

Ако на сон убиете бик

ќе совладаш некоја голема препрека

Соновник