Соновник БИБЛИЈА

Веселба

Ако ја читаш библијата

ќе ти умре некој од блиските

Соновник