Соновник БЕСИЛКА

Ако гледате како некој виси на бесилка

штета и губиток

Ако вие висите на бесилка

ве очекуваат големи успеси и ќе ви се исполнат желбите

Соновник