Соновник БАРА

Ако се суши

мака и тешка работа

Ако ја видиш

оговарање

Ако одите низ бара

и покрај трудот нема да успеете

Соновник