Соновник БАЈКА

Радост во семејството

Ако слушате

некој ќе ве излаже

Ако раскажувате

безуспешно ќе се обидувате да лажете

Соновник