Твојата насмевка е наградата што сакам...

Твојата насмевка е наградата што сакам да ја добивам секој ден. Единственото нешто што ме одржува во живот.